Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Университетска болница „Лозенец“ е домакин на курс за млади лекари “Здравеопазване, основано на ползите за пациентите“

На 27 и 28 октомври 2022 г. в УМБАЛ „Лозенец“ стартира обучителен курс за млади лекари, организиран от Младежката секция на Софийската лекарска колегия.

По време на семинарните занятия участниците ще разгледат бизнес-казуси, които са предизвикателство за вземане на решения в реални ситуации. Обучителната методика е базирана на програмата на Harvard Business School. Младите лекари ще бъдат поставени в действителна ситуация да вземат решения, които са от компетенцията на мениджъра на даденото звено и ще се научат как могат да предоставят цялостни решения за медицински състояния по време на целия цикъл на лечение, актуални методи за измерване на резултати и разходи, както и за заплащане на медицинската дейност.

В края на обучителния курс участниците ще получат сертификат от екипа на Future Values