Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

УМБАЛ „Лозенец“ празнува 74 години от полагане основите на болничното заведение

Днес, 15 април 2022 г. персоналът на болница „Лозенец“ -  лекари, медицински сестри,  специалисти и администрация постави началото на една добра традиция – отбелязване на рождения ден на болничното заведение.

Датата за рождения ден на УМБАЛ „Лозенец“ е избрана не случайно – на 15.04.1948 г.  е учредена т.нар. Правителствена поликлиника. „Поколения лекари, медицински сестри и останалият персонал са работили години наред с постоянство и ентусиазъм. Благодарение на техните усилия и надграждането на ценния им опит, качеството на предоставяните от болницата услуги продължава да е на висота, заяви в своето експозе директорът на болничното заведение д-р Христо Стоянов. Той благодари на колегите си за професионализма и всеотдайните грижи за пациентите. Днес Университетска болница „Лозенец“ е многопрофилно лечебно заведение, специализирано в уникални за страната диагностично-лечебни дейности, заяви той и акцентира на амбициите на новия ръководен екип за превръщането й в притегателен център за пациентите от цялата страна чрез качеството на предоставяните медицински услуги, грижа за пациента и последно поколение оборудване и апаратура.

По случай празника фирма „Буревестник“ ЕООД в лицето на нейния управител Ангел Вачев, дари две растения японски клен. Дърветата бяха засадени от студенти от Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.