Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

УМБАЛ „Лозенец“ въвежда метода на изследване ендоскопска ехография при диагностика и лечение на онкологичните заболявания.

Висококвалифицираните ни специалисти доц. д-р Олег Чолаков - началник на Отделението по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия и д-р Герасим Темелков от Отделението по гастроентерология, проведоха за първи път  в болница „Лозенец“ т.нар. стейджинг (степен на развитие на ректален карцином чрез ендоскопски ултразвук). Направеното изследване е напълно успешно и съществува голяма вероятност    пациентът да не  бъде подложен на химиотератия.

Ендоскопската ехография е наложена като стандарт при диагностика и терапия на даден карцином. Използването на този метод на изследване в много случаи  е решаващ за това дали на болния да бъде спестена  натоварващата организма химиотерапия. Нашият медицински екип ще  го въведе като стандарт при диагностиката и терапията на онкологични заболявания.