Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Съдови хирурзи, ръководени от д-р Асен Тодоров, спасиха живота на 81-годишна жена след 10-часова сложна операция.

Екипът модифицира ендопротеза с четири отвора

Екипът на Отделението по съдова хирургия на Университетска болница „Лозенец“ извърши изключително сложна интервенция на възрастна жена с множество придружаващи заболявания и болки в корема. По време на прегледа е установена много голяма(над 7см) симптоматична абдоминална аневризма, обхващаща всички висцерални артерии, както и аневризми на двете общи илиачни артерии.

„ Това е опасно състояние, което налага навременно лечение поради висок риск от животозастрашаващо разкъсване на аневризмата, когато голямо количество кръв се излива в коремната кухина“, коментира д-р Асен Тодоров.

Създадената в лечебното заведение специална комисия с работещите в тясно сътрудничество съдови хирурзи, кардиолози, кардиохирурзи, образни диагностици и анестезиолози, разгледа случая и взе решение за извършване на комплексна ендоваскуларна процедура.

Според научната литература и световните препоръки индикациите за провеждане на такъв тип процедура са увеличеният риск от смъртност и големият размер на абдоминалната аневризма със заплащваща руптура (разкъсване).

В болница „Лозенец“ се използва рутинно методът на ендоваскуларното ендопротезиране на аортната аневризма (EVAR), както при плановите пациенти, така и при спешни случаи. Трудността в конкретния случай се състои в това, че аневризмата обхваща всички висцерални артерии - двете бъбречни артерии, целиачната артерия и горната мезентериална артерия. Тази сложна анатомията на аневризмата не позволява прилагането на стандартния метод на ендоваскуларна хирургия. Единствената възможност при конкретната пациентка е използването на специална фенестрирана ендопротеза, която все още не е налична в България. Фабричното изработване на индивидуална ендопротеза отнема 10-12 седмици и струва над 70 000 лв, непосилна сума за повечето български пациенти.

За да спаси животът на жената, съдовите хирурзи взеха решение да използват един от най новите подходи в медицината - персонализирано моделирана и адаптирана от хирург протеза. В такива случаи с помощта на редица измервания и прецизни изчисления, съдовите хирурзи модифицират ендопротезата специално за нуждите на конкретния пациент. След това в стерилна среда се изработват фенестрациите (отворите) на протезите, чрез които жизненоважните органи получават кръв.

Уникалното в тази интервенция е, че е изработена протеза с четири фенестрации (отвора). Следващата стъпка е поставяне на специални стентове в четирите висцерални артерии ( двете бъбречни артерии, целиачната артерия и мезентериалната артерия). Едновременно с това се извършва изключване на двете илиачни аневризми. Съчетанието на абдоминална и илиачна аневризма се наблюдава в 30% от случаите. Тази патологична комбинация изисква значителни теоретични и хирургични умения.

В конкретния случай операцията продължи близо 10 часа. Чрез малки разрези в областта на бедрените артерии, под рентгенов контрол в хибридна операционна зала, д-р Асен Тодоров и неговият екип спасиха живота на възрастната жена и й дадоха шанс да живее нормално. Благодарение на професионализма на ръководителя на  Клиниката по анестезиология и интензивно лечение и анестезиолозите д-р Петрова и д-р Гълъбов, животът на пациентката е извън опасност.