Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Празнуваме 75 години от създаването на болница „Лозенец“

Университетска болница „Лозенец“ е създадена през април 1948 г., по подобие на практиката в бившите социалистически страни, като Правителствена поликлиника със задачата да осигурява здравно и профилактично обслужване на служителите във висшите държавни и правителствени институции. Лечебното заведение по онова време се е намирало на ул. „Бъкстон“ 6 в София.

Историята на болница „Лозенец“ 

По повод 75-годишнината от основаването на УМБАЛ „Лозенец“ са предвидени серия от събития. Празникът ще започне с тържествено честване в аулата на лечебното заведение.

По-късно ще бъде открита фотоизложбата „Университетска болница „Лозенец“ – преди и сега“ във фоайето на партерния етаж. Тя разкрива кадри от живота на лекарите в миналото и каква е болницата днес.

Ще бъде направена и първа копка на параклис, който ще носи името „Вяра, Надежда и Любов“.

За всяка една година от съществуваването на лечебното заведение в парка на болницата ще бъдат засадени 75 дръвчета.