Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Покана за предоставяне на предложения за участие в конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за комплексно банково обслужване на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

Предмет на настоящата процедурае избор на кредитна институция, /обслужваща банка/, за предоставяне на финансови услуги за комплексно банково обслужване на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД. 
 
Целта на процедурата е Възложителя, да избере  банка /кредитна институция/ по смисъла на Закона за кредитните институции /ЗКИ/, която да обслужва дейността му, тъй като е публично предприятие в приложното поле на Закона за публичните предприятия /ЗПП/ и Правилника за неговото прилагане /ППЗПП/
 
PDF може да изтеглите ТУК