Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Позиция на ръководството на болница "Лозенец"

Във връзка с проявения медиен интерес към отвореното писмо от медицински служители в Клиниката по кардиология към болница Лозенец, както и публични изяви на доц. д-р Хазърбасанов, заявяваме следното:

През последните три години положихме много усилия да възвърнем доверието на пациентите. Изградихме екип от много и уважавани специалисти, и държим на добрата комуникация и колегиалност. Успяхме да привлечем редица млади лекари, в чието бъдеще вярваме.

Твърденията, че доц. Хазърбасанов ще бъде отстранен от длъжност са несъстоятелни. Обвързването на подобна теза с отдавна подаден сигнал, е необосновано.

Към настоящия момент доц. д-р Добри Хазърбасанов е началник на Отделението по кардиология.

Клиниката по кардиология е изключително натоварено звено, с непрекъснат 24-часов режим на дейност. Именно това налага и непрекъснато и коректно ръководене на този важен сектор в тази отговорна към пациентите дейност.

Във връзка с отпуск по болест на доц. д-р Хазърбасанов, с цел осигуряване на нормалното функциониране на структурата, тя ще бъде ръководена по заместване от временно изпълняващ длъжността - проф. д-р Николай Димитров.

Още през октомври 2023 г. в лечебното заведение бе извършена проверка от НЗОК. Проверяващите извършиха пълен одит на медицинската документация. Свързаха се с всеки един от пациентите, лекувани по съответната клинична пътека. Не са налице отклонения и нарушения в медицинската дейност. Действително е констатиран пропуск - изцяло бюрократичен -  налице е непълно отразяване на данни не при лечението, а при изписване на пациентите /при дехоспитализация/.

Към този момент актът на НЗОК не е влязъл в сила. Положената медицинска помощ е навременна, качествена и достатъчна и именно затова актът на НЗОК подлежи на съдебен контрол.

В случай на нарушения, подаването на сигнал не е укоримо поведение, напротив, поощряваме спазването на действащите закони и морални норми.

На 29.01.2024 г. лечебното заведение и всички лежащи пациенти, бяхме изправени пред прецедент - 9 медицински служители от  Клиниката по кардиология не се явиха на работа.

Въпреки форсмажорната ситуация, в името на пациентите и тяхното здраве, ръководството създаде всички условия клиниката да функционира правилно и пациентите да получават навременна и качествена медицинска грижа.

Изразяваме своето съжаление пред всички колеги и цялата българска общественост за поредните неистини, с които се опитват да опетнят доброто име и авторитета на болницата.

Изказваме благодарност на целия медицинския персонал, който и в момента се грижи всеотдайно за пациентите в лечебното заведение.

Ценим Вашия труд и Ви благодарим!