Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Операция по прочистване на заразени дървета в парка на болница „Лозенец“

Днес, със съдействието на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, в парка на УМБАЛ „Лозенец“ бе извършено премахване на сухи дървета, създаващи предпоставки за инциденти.  Прочистването бе наложено заради нападение от корояд, който причини изсъхване на голям брой иглолистни дървета от вида „бял бор“.

Операцията бе извършена с цел предотвратяване на  разпространението на вредителя. За да възстановим в най-кратки срокове гората, предстои извършване на компенсаторно залесяване с устойчиви на климата видове.