Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Обучителен курс „Всеки може да спаси живот“ се организира в УМБАЛ „Лозенец“.

Екип реаниматори ще обучава  студенти по медицина от София и Плевен да оказват първа помощ

Практическият курс, организиран в лечебното заведение,  е по инициатива на Асоциацията на студентите по медицина в България - СУ  и е във връзка с отбелязването на Световния ден за рестарт на сърцето – 16 октомври.

Кампанията, с участието на   представители на АСМБ от столицата и Плевен, ще  протече в рамките на два дни. На 14 октомври от 15.00 ч.  в аулата на лечебното заведение започва практическата част на курса. Висококвалифицираният преподавателският екип, ръководен от д-р Ясен Мутафов, началник на Отделението по интензивно лечение, в състав: д-р Жулиен Димитров, д-р Евелина Стоянова и д-р Камелия Джонова, ще обучава студентите за действие в реална ситуация, която  налага оказване на първа помощ на пострадал чрез кардио-пулмонална ресусцитация (сърдечен масаж).

На 16 октомври от 12.00 ч. в РИНГ МОЛ – София, ниво 1, вече обучените  студенти ще демонстрират пред посетители на търговския център как се оказва първа помощ. Целта на демонстрацията е студентите-медици да убедят хората с различна възраст и професия  колко важно е да се помогне на пострадал чрез правилния метод за извършване на сърдечен масаж. Младежите ще раздават на посетителите и специално изготвената за повода листовка „Всеки може да спаси живот“, съдържаща алгоритъм на действие в случай на ситуация с пострадал, който се нуждае от оказване на  първа помощ.