Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Наднормено тегло и диабет – наследствена зависимост

Много проучвания са проведени, за да докажат дали съществува наследственост при заболявания като диабет и предразположеност към затлъстяване. Въпросните изследвания текат от 2007 година насам, като е установено, че около 250 гени се асоциират с диабета и затлъстяването.

Голяма част от проучванията са посветени на комплексната връзка между взаимодействията на тези гени помежду им, както и с околната среда, пол, възраст и много други фактори.

Поради продължителността на човешкия живот обаче липсват обективни проучвания до каква степен и колко от тези 250 гени се унаследяват от децата ни. Ето защо обект на изследвания стават бозайници с по-кратка продължителност на живота.

На тази цел е посветено и проучване, проведено в Немския институт за изследване на диабет (https://ddz.de). То е проведено върху генетично идентични мишки, разделени в две групи. Първата се храни само с храна, богата на мазнини, а втората е поставена на „диета“ и се храни здравословно. В хода на проучването е установено, че първата група мишки затлъстява и с времето получава диабет тип 2, докато втората остава здрава и в добра форма. Впоследствие учените наблюдават поколението, разделено на 4 вида в зависимост дали и двамата родители са с наднормено тегло, дали само майката, само бащата или и двамата родители са в добра форма. Изследването показва, че мишките наследяват затлъстяването и съответните гени, асоциирани с него. Проведеното наблюдение показва още, че макар и двамата родители да предават чертите на напълняване, майките обикновено имат по-голямо влияние върху наследяването.

Въпреки доказателствата и проучванията относно наследствената предразположеност, е редно да се замислим колко голямо влияние има върху здравето ни и заобикалящата среда. Все още няма конкретен отговор дали наследствеността, или околната среда оказва по-голямо влияние върху здравословното ни състояние.

Важно е да се знае, че всеки ген, получен от родителите ни, носи определен знак. Този знак или т.нар. „епигенетичен подпис“ помага да се определи дали ще се разболеем в хода на живота ни. Най-лесно този феномен може да се наблюдава при еднояйчни близнаци, които биват отглеждани в еднакви условия, но единият развива диабет, а другият – не.

Епигенетичният подпис е изследван също при мишки, при които се наблюдават различия в степента на затлъстяване, въпреки че са отглеждани в една и съща среда и приемат една и съща храна. Изследователите констатират, че епигенетичните подписи на почти 500 гени се различават значително при здрави и болни мишки. Засегнатите гени са част от клетките на панкреаса, произвеждащи инсулин.

За доказване на подобна зависимост и при хората са проведени такива проучвания (https://www.ncbi.nlm.nih.gov), при които се изследват човешки проби за епигенетични подписи на гореспоменатите гени. По време на изследването всички участници са били здрави. След 5 години половината от тях са развили диабет. Резултатите сочат, че цели 105 гена показват епигенетични промени при хората в диабетния тест, тоест диабетът се е показал още преди години в кръвта на заболелите. Други проучвания също отчита подобни резултати.

Всичко това открива напълно нови възможности за превенция и терапия на заболяването. Като следваща стъпка изследователите искат да изберат от пет до десет най-важни гени с епигенетични промени и да ги използват като прогностични маркери за диабета.

Влияние на движението и здравословното хранене върху епигенетичните подписи

Една от следващите цели, които учените си поставят, е да се провери при кои хора и с какви мерки е възможно епигенетичните промени да бъдат обърнати. Например, дали спортът и здравословното хранене помагат за промяна на епигенетичните изменения. Резултатите до момента са много обнадеждаващи и има много признаци, че това в действителност е така.

Вие сте това, което ядете!

Заключението от всичко това е, че диабетът и свързаното с него затлъстяване може да са в една или друга степен генетично обусловени, но ние имаме силата да променим дори гените си! Ако родителите са ни предали неблагоприятни епигенетични знаци чрез диетата си, то в крайна сметка ние имаме власт над здравето си и можем да ги променим.


Автори:
Д-р Герасим Темелков е гастроентеролог, част от екипа на УМБАЛ „Лозенец“. Завършил е медицина в Медицинския университет в София през 2010 г. Специализирал е вътрешни болести и гастроентерология в Германия, където е работил в продължение на 10 години. Бил е началник отделение по гастроентерология в Клиника по гастроентерология, онкология и диабетология – Ахаус, Германия, Многопрофилна болница „Света Мария“.


Добряна Николаева Кадурина е студентка по медицина в МУ – София.