Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Модерна онлайн услуга за записване на часове стартира в УМБАЛ „Лозенец“

Достъп до услугата имат всички пациенти, които искат да запишат час за преглед или консултация с висококвалифицираните ни специалисти от Медицински център „Лозенец“. Платформата за записване на часове е осъществена със здравния портал Superdoc.bg. В момента съществува възможност за записване на час за преглед с над 20 лекари с различни специалности, като техният брой ще се увеличава.

Онлайн записването на часове през платформата на сайта на УМБАЛ „Лозенец“ – www.lozenetz-hospital.bg и Superdoc.bg предлага по-добра възможност за пациентите да планират своите прегледи - в реално време виждат дали има ли промяна в графика на даден специалист и ако се налага да отменят записания си час – какви са възможностите за презаписването му. Едновременно с това пациентите получават потвърждение за записания час, напомняне за предстоящи прегледи, информация за отказани часове по имейл и чрез SMS известяване.

Ако например пациентът е от друго населено място и има нужда от два прегледа, той може да избере последователни часове за тях.

Въвеждането на услугата е в интерес на пациентите. Вече не се налага да потвърждават часа си за преглед/консултация на регистратурата или на обявения официален телефон на лечебното заведение.