Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Медици от УМБАЛ Лозенец се включиха в Националната кампания на БЛС Пребори гнева

На 5 и 6 ноември т.г. в УМБАЛ “Лозенец“ се проведе двудневен семинар,  част от Националната кампания на Българския лекарски съюз "Пребори гнева".  В  тренинга взеха участие лекари и медицински специалисти от различни клиники и отделения на болничното заведение. Семинарните занятия бяха водени от психолози, работещи в секторите “Психологична оценка и превенция“ и  „Психологично консултиране, психотерапия и кризисни интервенции“ при ВМА.

Целта на обучението бе медицинските екипи да повишат психологичните си умения в нестандартни и критични ситуации и да се запознаят с нови стилове за комуникация и взаимодействие.

За участниците беше изключително полезно да  научат как да разпознават предупредителните знаци, които могат да доведат до ескалиращо поведение и нападение от страна на пациенти или придружители. Медиците бяха обучени да прилагат основните принципи на общуване с конфликтни пациенти, както и да прилагат алгоритъм за справяне с агресивни пациенти.