Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

МЗ планира изцяло електронни рецепти от 1 май

Лекарствата с рецепта да се отпускат само с електронно предписание от 1 май. Предложението е на здравното министерство. Фармацевтите го подкрепят. От лекарския съюз обаче не са съгласни. Аргументите - системата още не е готова и има опасност пациенти да не могат да си получат лекарствата.

От здравното министерство заявиха, че хартиените рецепти издадени преди 1 май ще важат 6 месеца. Хартиена или електронна рецепта? От близо година лекарите избират как да ни предпишат терапия.


"Набирането на електронна рецепта колкото и да е лесно отнема повече време от писането на ръка", заяви д-р Георги Цигаровски, председател на Регионалната лекарска колегия на Българския лекарски съюз в Пловдив.

Сега задължително дигитално се предписват само медикаментите, които се покриват от здравната каса.

"Не се принтират един тон листа. Когато направим грешка, можем да направим корекция", допълни д-р Боряна Георгиева, педиатър в УМБАЛ "Лозенец".

"Времето, което се спестява от тази административна дейност, е огромно. То е в часове", добави Саад Алуани, магистър-фармацевт.

 

Здравното министерство предлага от 1 май само електронно да се предписват и медикаментите с рецепта.

Дигиталните предписания се качват в електронното досие на пациента. Медици не искат те да стават задължителни и за лекарствата с рецепта.

"Колегите от спешна помощ няма да могат да издават рецепта - те издават рецепта на хартиен носител, не носят компютър със себе си", коментира д-р Георги Цигаровски.

"Може да се създаде специално мобилно приложение и при домашно посещение лекарят да генерира такава рецепта", поясни Саад Алуани.

 

Не всички специалисти в доболничната помощ имат техническа възможност да издават само дигитални рецепти.

"Идеята за електронизация на здравеопазването е чудесна, но със забрана и задължителни мерки сега смятам, че ще има проблеми", заяви д-р Георги Цигаровски.

"Единствено, ако не успеем да си осигурим време, софтуерът може действително да забави процеса на работа с пациенти", каза още д-р Боряна Георгиева.

 

В писмена позиция от здравното министерство обясняват, че промяната е отлагана два пъти и не виждат причина за ново отлагане по технически причини.

Репортаж на БНТ1