Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Имахме гости. Малки, любознателни, лъчезарни.

За нас беше удоволствие да запознаем децата от детска градина „Камелини Монтесори“ с болница „Лозенец“.
 
 
Децата посетиха лабораториите по микробиология, вирусология, имунология и генетика и се срещнаха с работещите в тях - лекари, биолози и лаборанти. Запознаха се с педиатър, лекар от Спешното отделение, срещнаха се с главната сестра и медицински сестри от Спешното отделение. Разгледаха модерно оборудвана линейка и се запознахас нейния шофьор.
 
Децата се разходиха и в парка на болницата, запознаха се с професията на ландшафтния инженер, който им разказа какви грижи полагаме за парка и природата, за растителните и животински видове.