Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доказан кардиохирург е вече част от екипа на болница „Лозенец“

През последните три години (2020-2023 г.) д-р Веселин Георгиев работи в Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ ’’Сърце и Мозък’’- Плевен

 

Д-р Веселин Георгиев завършва с отличие медицина в Медицински университет – София през 2007 г, а през 2017 г. придобива специалност „Кардиохирургия“. В продължение на 13 години (2007-2020 г.) трупа професионален опит като кардиохирург в Клиниката по кардиохирургия" на МБАЛ ’’Токуда Болница София’’.

От 2019 до 2020г. д-р Георгиев е асистент по кардиохирургия към Медицинския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

През годините преминава голям брой специализации и курсове във водещи Университетски клиники в Германия, Австрия и Гърция:

- Клиниката по кардио-васкуларна хирургия в гр.Дюселдорф;

- Клиниките по детска кардиохирургия и кардиохирургия за възрастни в Хайделбергския университет;

- Теоретичен и практически курс Salzburg-Clevland Clinic Seminar гр.Залцбург;

- Курс по съвременни техники за реконструктивна и минимално инвазивна хирургия на митралната клапа в гр. Мюнхен;

-      Курс по ендоскопска минималноинвазивна хирургия на митрална и аортна клапа European Interbalkan Medical Center гр.Солун.,

 

Д-р Георгиев придобива голям брой сертификати, редовно взема участие в научни конгреси и форуми в страната и чужбина. Той е член  на Европейската асоциация по кардио-торакална хирургия (EACTS) и Българското дружество по кардиохирургия.

Професионалните  интереси на д-р Георгиев са насочени в  областта на коронарната и аортна хирургия, митрално-клапно съхраняващите операции и миниинвазивната кардиохирургия.