Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Деканът на Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Дорина Асенова даде старт на Новата академична учебна година

На официалното откриване  на Академичната учебна  2022-2023 година на Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, което се състоя в аула Лозенец, присъстваха и членовете на деканския съвет – проф. д-р Л. Спасов, доц. д-р Й. Узунова проф. д-р Г. Златева, проф. д-р Д. Иванова, ,  преподаватели, директорът на УМБАЛ „Лозенец“ д-р Хр. Стоянов и студенти.

„Нашият Медицински факултет е еталон за професионализъм, високи критерии, успехи и признание, както у нас, така и в чужбина“, заяви  доц. д-р Дорина Асенова в своето слово. Тя поздрави  всички първокурсници като ги нарече „част от голямото семейство на Медицинския факултет, от което са пораснали много и достойни лекари, медицински сестри, ерготерапевти“.  Деканът ги призова да бъдат работливи, ученолюбиви, търсещи и дръзки, пожела им здраве, упоритост, сила и амбиция по пътя на знанието и мъдростта, припомни им крилатата фраза, че образованието е най-добрата инвестиция, а медицината – най-великата наука.  В края на своето експозе доц. д-р Асенова  пожела на всички преподаватели и студенти успешна учебна година