Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Двама висококвалифицирани специалисти се присъединиха към екипа на УМБАЛ „Лозенец“

Доц. д-р Олег Чолаков оглави Отделението по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия. Той е доказан авторитет в областта  на хирургията на панкреаса, на  спешната, както и на планинската медицина. Притежава  над 30 годишен хирургичен опит. Доцент е от 2008г. Специализирал е в Швейцария и Германия.  Бил е част от ръководния екип на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" (зам.-директор по научната дейност и координатор на Спешния комплекс на болницата).

От 1995 г. е и планински спасител, бил е председател на Планинската спасителна служба при Българския червен кръст, а понастоящем е президент на Българското дружество по планинска медицина и съучредител и  организационен секретар на Българското дружество по спешна медицина.

Организатор е на редица научни национални и международни форуми по хирургия, спешна,  както и планинска медицина.

Носител е на голям брой награди за принос в работата на Българското хирургическо дружество и активна хирургична дейност, почетен гражданин на Кюстендил.

Д-р Герасим Темелков подсили екипа на Отделението по гастроентерология. След завършване на Медицинския университет-София  в края на 2010 г., специализира вътрешни болести и гастроентерология в Германия и в продължение на десет години работи в различни клиники там. В периода 2020-2022 г. е завеждащ отделение в Клиниката по гастроентерология, онкология и диабетология в Многопрофилна болница „Св. Мария“ – Ахаус.  Интересите му са насочени към съвременните методи за диагностика на заболяванията на гастро-интестиналния тракт, лечението и проследяването на възпалителни чревни заболявния, както и на болестите на черния дроб, жлъчните пътища и панкреаса.