Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Гастроентерологът д-р Герасим Темелков, гост на Радио Z-Rock

Ракът на дебелото черво е напълно лечим при навременна диагностика. Разковничето е в
профилактиката -  на 50-годишна възраст е желателно да се подложим 
на ендоскопско изследване /колоноскопия/, а при фамилна обремененост -  след  като 
навършим 40 години. Колоноскопията не е страшна, прави се с пълна упойка и трае около 20 минути.
Чуйте повече в интервюто: