Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

В парка на УМБАЛ „Лозенец“ започна картиране на над 1100 дървета

Инициативата на ландшафтни архитекти и софтуерни инженери от „ЕдноДърво“ и студенти-доброволци от Асоциацията на студентите по медицина в България - СУ „Св. Климент Охридски“ стартира от края на миналата година и се изразява в описването на характеристиките на всяко дърво /наименование на български език и латински, височина, диаметър на стъбло, точно местоположение и др./. Целта на кампанията е опазването на всички растителни видове, най-вече дървета и повишаването на качеството на стопанисване на парка. Впоследствие обозначените дървета ще бъдат добавени в дигиталната карта на градската дървесна растителност.
До настоящия момент бяха картирани и бе подобрена информацията за над 80 дървета в парка на болничното заведение.

Отправяме нашата покана към всички млади и активни хора, обичащи природата и жадни за нови знания, да подпомогнат доброволческия ни екип като се присъединят към тази полезна инициатива. Желаещите могат да се запишат на следния е-mail: hp.lozenets.larch.gocheva@gmail.com