Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Болница „Лозенец“ с нова инициатива – Клинични дни „Лозенец“

Първото събитие е посветено на рака на панкреаса

Университетска болница „Лозенец“ започва нова инициатива – Клинични дни по различни теми. Първото събитие,  което ще се състои на 20 януари 2023 г.,  поставя фокуса върху рака на панкреаса. Успоредно с това, лечебното заведение разкрива първия у нас Панкреасен център. Хирургията на панкреаса е най-сложната висцерална хирургия и се извършва във високоспециализирани центрове, каквато е практиката в Европа и света. Такъв ще бъде и  новосъздаденият център с ръководител доц. д-р Олег Чолаков, който е и модератор на първите Клинични дни „Лозенец“. Той е доказан специалист с над 25-годишен опит в панкреасната хирургия, специализирал и работил в двата най-големи немски панкреасни центрове в Хайделберг и Бохум, както и в Панкреасния център в Берн, Швейцария.

Гост-лектор на  събитието е проф. д-р Валдемар Уул –  директор на Хирургичната клиника в болница „Сейнт Йозеф“, Бохум и професор по хирургия в Рур университет, Бохум, президент на Немското хирургично дружество и почетен член на Българското хирургично дружество.

Темата на неговата лекция е „Мултимодална терапия на карцинома на панкреаса“. Проф Уул ще проведе и дискусия със студенти, по време на която ще представи добри практики от своя опит.

Предвидена е пресконференция с проф. д-р Валдемар Уул, която ще се състои в 13.00 ч.

 

Повече информация за проф.  д-р Валдемар Уул:

Проф. д-р Валдемар Уул е роден през 1960 г.

Завършва медицина през 1987 г. в Университет Улм, Германия

През периода 1988-1993 г. е  асистент в Университетската хирургична клиника Улм.

От 1993  до 2001 г. работи в  Университетската болница Инзелшпитал - Берн, Швейцария, а през периода 2001-2003 г.  -  в Университетската хирургична клиника, Хайделберг, Германия.

От 2004 г. насам  е директор на Хирургичната клиника в болница Сейнт Йозеф, Бохум, Германия и професор по хирургия в Рур университет, Бохум.

През октомври 2022 г. е избран за Президент на Немското хирургично дружество с мандат 2024-2025 г.

Проф. д-р  Уул е почетен член на Българското хирургично дружество от 2006 г.

Първото идване на проф. д-р  Уул в България е през 2004 г. като впоследствие той посещава многократно страната за участие в научни форуми на Българското хирургично дружество, УМБАЛСМ „Пирогов“ и извършване на редица оперативни интервенции на български пациенти. Визитите му в страната  направиха възможно у нас развитието на съвременната панкреасна хирургия.

Проф.д-р Уул в лично качество и институциите, в които е работил - Университетската болница Инзелшпитал – Берн, Университетската хирургична клиника, Хайделберг и   Болницата Сейнт Йозеф – Бохум,   имат съществен принос за развитието на българската хирургия и медицина. С  неговото лично съдействие и подкрепа  през годините в тях са преминали обучение повече от 30 наши специалисти – хирурзи, гастроентеролози, травматолози и медицински сестри.