Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Болница „Лозенец“ отдава място под наем за банкомат

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект в Болница „Лозенец“, 1 кв.м. застроена площ за монтаж на терминално устройство АТМ (банкомат) на адрес: гр. София, ул. Козяк №1 фоайе на главен вход на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, вляво от асансьорите.

Документите за процедурата може да изтеглите от тук:

Ценова оферта
Заявление за участие в търг
Договор за наем - проект
Декларация за свързани лица - *Не се изисква
Декларация за оглед
Декларация за лични данни
Решение за откриване на търг
Заповед 90/23.06.2022
Заповед 103/19.07.2022