Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Болница „Лозенец“ отдава място под наем за автомати за топли напитки, безалкохолни напитки и закуски

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

-21 кв. м.,в сградата на болница „Лозенец” за монтиране на определените
за целта места на следните автомати:

І –ва Група-7 бр. автомата за топли напитки

ІІ –ра Група-7 бр. автомата за закуски

ІІІ –та Група-7 бр. автомата за безалкохолни напитки и минерална вода

* за инсталиране на 1 бр. автомат е предвидена площ от 1 кв. м.

Документите за процедурата може да изтеглите от тук:

• Декларация за лични данни

• Декларация за оглед

• Договор за наем

• Заповед за търг

• Заявление за участие в търг

• Обявление за търг

• Ценова оферта

• Протокол от 18.11.2022