Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Безплатни прегледи за измерване на остеопороза организира болница „Лозенец“

На 10 февруари 2023 г. (петък), от 08.30 до 17.00 ч., мултидисциплинарен екип в състав: рентгенолог, ендокринолог и лаборант ще диагностицира и консултира безплатно жени в пери и постменопаузална възраст (след 45-50 годишна възраст).

Прегледите ще се извършват висококвалифицираните ни специалисти - доц. д-р Георги Хаджидеков от Катедра “Физика, биофизика и рентгенология“ към Медицински Факултет, СУ “Св. Кл. Охридски” и ендокринолога д-р Десимира Миронова дм.

Остеопорозата е социално значим проблем, с огромно клинично значение. Според дефиницията на National Institutes of Health, NIH, остеопорозата представлява „Скелетно заболяване, което се характеризира с нарушена костна здравина, предразполагаща индивидите към повишен риск от счупвания“. Диагностиката и
профилактиката на остеопорозата са от основно значение при жените, особено в менопаузална възраст, с оглед превенция от фрактури. След 50 годишна възраст над 30 процента от жените развиват остеопороза. Статистическите данни у нас сочат, че близо 900 000 българки са с повишен риск за остеопорозни фрактури, както и тези, провеждали дългосрочни хормонални терапии.

Златният стандарт за измерване на костната плътност е двойноенергийната рентгенова абсорбциометрия /DEXA/. Съвременната апаратура за измерване на костната плътност, с която разполага Университетска болница „Лозенец“ позволява бързо, нискодозово скениране и прецизно определяне на промените в костната минерална плътност –
изследване, препоръчително за жени в пери и постменопаузална възраст. Познаването на съвременните методи за изследване на понижена костноминерална плътност би довело до намаляване на фрактурните рискове и подобряване на качеството на живот при пациентите с остеопороза.

Изследването включва измерване на костноминералната плътност на лумбалния отдел на гръбначния стълб. То се извършва и интерпретира от квалифициран екип рентгенолози и рентгенови лаборанти от Отделението по образна диагностика. След приключване на образното изследване,предстои консултация с ендокринолог, по време
на която ще бъдат дадени препоръки за последващи диагностични и терапевтични
процедури.

Специалистите ни съветват: здравословният начин на живот с богат прием на млечни храни, ограничаване на тютюнопушенето и алкохола, двигателната активност с акцент върху кондиционните упражнения, са благоприятни фактори за понижаване на фрактурния риск при остеопороза. Безплатните прегледи за измерване на остеопороза и консултациите с ендокринолог на 10.02.23 г. ще се извършват в Отделението по образна диагностика в сградата на Университетска болница „Лозенец“, -1 ет., ул. „Козяк“№ 1.

Заявките за тях ще се осъществяват през контактната ни форма, както и на тел. 02 96 07 682.