Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Безплатни очни прегледи за деца в предучилищна възраст

Безплатни очни прегледи за деца в предучилищна възраст се организират в УМБАЛ „Лозенец“

В дните от 12.09. 2022 г. до 16.09. 2022  г.,  включително,  в Университетска болница „Лозенец“, ул. Козяк, № 1, се организират безплатни очни прегледи за деца в предучилищна възраст.

На 12.09. 2022 г.,  14.09. 2022 г. и 16.09.2022 г. висококвалифицираните ни офталмолози ни ще преглеждат в часовия диапазон от 10.00 ч. до 12.00 ч., а на  13.09.2022 г. и 15.09. 2022 г..  – от 16.30 ч. до 18.30 ч.

Медицинските прегледи ще се извършват в Отделението по очни болести, което се намира на втория  етаж на болничното заведение.

Напомняме на родителите, че при наличие на предишни изследвания, е желателно да ги предоставят по време на консултацията.

Заявките за медицинските прегледи ще се осъществяват чрез контактната ни форма, както и на тел. 02 96 07 682.