Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Авангарден проект на интернет атлас по неврохирургия и невроанатомия ще бъде представен в УМБАЛ „Лозенец“

На 21.11.2022 г. (понеделник) от 14.00 ч. в зала № 501  на Университетска болница „Лозенец“ доц. Иван Масларски, ръководител на Катедра “Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина“ - МФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и неговият екип ще представят проект на интернет-атлас по неврохирургия и невроанатомия пред лекари и студенти.

Атласът е разработен от представители на Катедрата и Клиниката по неврохирургия - Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“. По-късно към тях се присъединяват и екипи от болници и университети от Германия, Дания и Италия.

Проектът включва фотореалистични анатомични триизмерни изображения по невроанатомия, триизмерни реконструкции на хирургични достъпи, базирани на образни изследвания. За постигане целта на проекта са направени специализирани анатомични дисекции у нас и в други европейски неврохирургични центрове и са генерирани фотореалистични анатомични модели. Всеки от тях може да се наблюдава с добавена реалност директно през телефон, независимо от операционната система, както и в условията на виртуална реалност с помощта на специализирано за целта устройство.

Атласът ще служи като средство за обучение на студенти,  специализанти и специалисти по неврохирургия, ортопедия, пластична, съдова хирургия, ангиология и др. Част от съдържанието му ще бъде достъпно и за потребители без медицинско образование.

Проектът е одобрен за финансиране от Фонда за научни изследвания към Европейската асоциация по неврохирургия, заедно с още седем други от общо 90  и е сред наградените на Конференцията на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества.

https://3datlasofneurologicalsurgery.org/