Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Лаборатория по клинична имунология

Лабораторията по клинична имунология е активно ангажирана в диагностична, преподавателска и научна дейности, за които има нужните условия и акредитации. Имуно-диагностична дейност е акредитирана от МЗ през 2016 г. с отлична оценка и осигурява съвременни имунологични изследвания в съответствие с националните стандарти.


Лабораторията работи с НЗОК, по договори с различни фондове и директно заплащане за изследвания и консултации. Обслужват се пациенти от болничната и доболничната помощ. Диагностичен фокус са автоимунните заболявания, трансплантация на органи имуни дефицити. В имунологичната лабораторията работят 2 висококвалифицирани лекари, клинични имунолози, които осигуряват внеддяване и контрол на диагностичните тестове, интерпретация на резултати и компетентна консултативна помощ и обсъждане на лечение.

Лабораторията по клинична имунология е оборудвана със съвременна апаратура и осигурява имуноензимни, имуноблотни, индиректна имунофлуоресценция, флоуцитометрия, клетъчни култури, и други лабораторни техники, позволяващи осъществяване на широк набор имунологични изследвания. Обобщено изследванията са представени по-долу, а подробности по поръчката им се намират в Ценоразписа на болницата.

  • Анти-нуклеарни антитела – скрининг и изчерпателен набор диагностични специфичности, подходящи за диагностика на системни автоимунни болести, като ситемен лупус, склеродермия, Синдром на Сьогрен и др.
  • Панел „Автоимунни васкулити:  анти- Pr3 , анти- МРО, анти- GBM
  • Панел „Глутенова ентеропатия : анти-tTG, анти- GAF-3X/9 (модифициран глиадин)
  • Анти-фосфолипидни анритела: скрининги IgG и IgM, анти-кардиолипинови и анти-b2GPI антитела
  • Панел "Ревматоиден артрит" : анти-ССР, ревматоидни фактори RF-IgG, RF-IgM, RF-IgA
  • Чернодробни автоантитела АНА, АГМА, АМА, LKM-1
  • Квантиферонов тест за туберкулоза - TB-Gold Plus
  • Имунофенотипизиране  на лимфоцити- основен панел, NK клетки, HLA-B27
Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Лаборатория по клинична имунология