Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Клинична лаборатория


Клиничната лаборатория към УМБАЛ „Лозенец“ разполага със съвременна  високоспециализирана апаратура и извършва  клинично-лабораторни анализи, по спешност и рутинно, 24 часа в денонощието. Изследванията се извършват с високотехнологични анализатори в обособени сектори по клинична химия, клинична имунохимия, хематологични и хемостазни анализи, токсикологични анализи, уринни анализи, кръвно-газови анализи и др. Използват се микроколичества кръв и вакутейнери.

Лабораторията разполага с модерни хематологичени броячи – Saphir Abbott Diagnostica,  /използващ MAPSS технология и трицветна флуоресценция с моноклонални антитела CD3/4, CD3/8 и CD61/,  Cell Dyn Ruby - AbbottDiagnostica  и Cell Dyn Emerald - Abbott Diagnostica . Освен рутинно изброяване, анализаторите извършват идентификация на абнормни типове клетки, на ретикулоцити, NRBC, тромбоцитни агрегати.

Токсикологичните анализи се извършват на  GCMS Polaris Q Thermo Finnigan – газов хроматограф с масспектрометър,  предназначен за откриване на токсични вещества в биологични проби, и HPLC Surveyor Thermo Finnigan –течен хроматограф за анализ на макролиди (имуносупресори), антибиотици, аналгетици, хипотензивни средства и др.

В секторите Клинична химия и Имунохимия е въведена модерна автоматична, интегрирана система за клинично-химични (турбидиметричен и спектрофотометричен принцип) и имунологични (CMIA технология) анализи – ci  Alinity – Abbott Diagnostica.

Хемостазният анализатор STA Revolution – Stago Diagnostica, извършва коагулационни, хромогенни и имунологични анализи за определяне на плазмената концентрация и активност на коагулационни фактори, инхибитори, тромбогенни и фибринолитични маркери. Секторът разполага и с  Roteg 05 – Pentapharm GmbH – ротационен тромбеластограф, предназначен за спешна диагностика на хемостазни нарушения, както и с Multiplate – определящ тромбоцитната агрегация.

В Клинична лаборатория се извършват следните изследвания:

 • Пълна кръвна картина;
 • Субстрати, ензими; липиден профил;
 • Кардиологични маркери;
 • Специфични белтъци и маркери на възпалението;
 • Туморни маркери;
 • Хормони;
 • Метаболитни маркери;
 • Лекарствено мониториране
 • Електролити;
 • Хемостазни изследвания; тромбеластограма, агрегограма;
 • Кръвно-газов анализ;
 • Уринни изследвания.

 

 

Лабораторията работи с НЗОК.

Резултатите могат да се получат online

Вашата парола за достъп може да получите на локалната регистратура на Клинична лаборатория

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Клинична лаборатория