Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Имунизационен кабинет


В болница „Лозенец“ функционира Имунизационен кабинет за провеждане на имунизации срещу Ковид-19 на всички желаещи граждани.

Кабинетът се обслужва се  професионален екип,  който се състои от епидемиолог, лекар-специалист и медицинска сестра, а имунизациите се извършват при стриктно спазване на протовоепидемичните изисквания.                         

Работно време:
всеки делничен ден от 8:30 до 15:00ч.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Имунизационен кабинет