Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Физикална и рехабилитационна медицина


Отделението по физикална и рехабилитационна медицина работи според медицинския стандарт на специалността „Физикална и рехабилитационна медицина“ при спазване на всички права на пациентите и гарантиране на  добра лечебна ефективност. Структурата разполага с отлични специалисти в областта на физикалната и рехабилитационна медицина, които притежават сертификати за извършване на високоспециализирани дейности.

Отделението осигурява ранната болнична рехабилитация на пациенти от всички клиники и отделения на болницата, включително Отделението за интензивно лечение. При наличие на  показания и след оценка от лекар по физикална и рехабилитационна медицина процедурите се провеждат ежедневно, с цел ускорено възстановяване и изписване от болницата.

Медицинският екип извършва физикално лечение и рехабилитация и на амбулаторни пациенти при заболявания на опорно-двигателния апарат (в т.ч. дегенеративни и травматични), неврологични, вътрешни, хирургични, хронични гинекологични заболявания, детска патология, очни и заболявания на уши, нос и гърло. Провежда се рехабилитация и на последици от увреждания, вследствие лечение на онкологични заболявания.

Отделението работи с НЗОК, със здравноосигурителни фондове и срещу заплащане.

В отделението се прилагат всички средства на физикалната и рехабилитационна медицина:

Отделението предлага:

• Комплексна терапия, включваща мануален лимфен дренаж при пациенти с лимфен застой на горните и долните крайници след онкологични операции;

• Речева рехабилитация при деца и възрастни;

• Групова и индивидуална кинезитерапия при деца с гръбначни изкривявания, при пациенти с наднормено тегло, при бременни и в следродилния период;

• Рехабилитация при бебета и малки деца;

• Апаратна физиотерапия и изготвяне на индивидуална кинезитерапевтична програма за трениране на мускулите на тазовото дъно при пациенти с инконтиненция /незадържане/ на урина;

• Изотвяне на дългосрочна кинезитерапевтична програма при пациенти след кардиологични операции и инфаркт на миокарда. 

• Продължаване на възстановяването в Спортно-възстановителния комплекс на болницата, където е възможно провеждането на целия набор от физиотерапевтични процедури, индивидуална кинезитерапия и хидротерапия (подводна кинезитерапия, тангентор, вани и сауна).

Често задавани въпроси

След приключване на курса лекарят по физикална и рехабилитационна медицина оценява състоянието на пациента на вторичен преглед. При недостатъчно повлияване от лечението в амбулаторни условия се издават необходимите документи за продължаване на лечението в условията на болница за долекуване.

При  вторичен преглед специалистът по физикална и рехабилитационна медицина оценява състоянието на пациента и дава насоки за продължаване на лечението или определя кога курса на лечение трябва да бъде повторен според вида и стадия на заболяването.

С направлението, издадено от личния лекар или друг специалист, пациентът има право на 20 процедури, които след прегледа от специалист по физикална и рехабилитационна медицина могат да бъдат назначени за пет, седем или десет дни. В края на лечението при вторичен преглед лекарят оценява степента на повлияване и постигнатите резултати.

Направление № 3 за физиотерапия и рехабилитация може да бъде издадено от личния лекар или всеки друг специалист в зависимост от заболяването.

При наличие на допълнително здравно осигуряване пациентът трябва да бъде насочен от невролог или ортопед с амбулаторен лист, след което специалист по физикална и рехабилитационна медицина извършва преглед и функционална оценка и изготвя програма за лечение.

Преглед и лечение могат да бъдат извършени и при заплащане на касата на болницата.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Физикална и рехабилитационна медицина