Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Отделение по фиброендоскопия и ултразвукова диагностика


Отделението е оборудвано със съвременна апаратура за извършване на горна и долна гастроинтестинална фиброендоскопия, фибробронхоскопия и различни ендоскопски манипулации, а в кабинета по ултразвукова диагностика се извършват изследвания на коремните органи, щитовидната жлеза, Доплер-диагностика, както и манипулации под ултразвуков контрол.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Отделение по фиброендоскопия и ултразвукова диагностика