Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Отделение по съдова хирургия

В отделението по съдова хирургия на УМБАЛ „Лозенец“ се осъществява диагностика, консервативно и оперативно лечение на цялата гама периферни съдови заболявания, в това число остра и хронична артериална недостатъчност на крайниците, аневризми на аортата и периферните съдове, стеснения на сънните артерии, варикозна болест, дълбока венозна тромбоза, посттромбозен синдром, съдови травми, хирургично лечение на тумори, обхващащи магистрални артериални и венозни сегменти.


Стационарът разполага с мултифункционални стаи с по 2 легла. Технически всяко легло е обезпечено с апаратура за непрекъснато мониториране и възможности за интензивно лечение.

Доплер-сонографската диагностика се извършва с апарат EpiQ7. За допълнителна неинвазивна диагностика се използват последни поколения компютърен томограф и ядрено-магнитен резонанс. Инвазивната оценка на периферните съдови заболявания се осъществява с ангиограф Philips Azurion Clarity.

В лечението на съдовите заболявания се използват както класически хирургични операции, така и съвременни минимално инвазивни и ендоваскуларни методи. Лечението на венозните заболявания се извършва с максимално щадящи минимално-инвазивни методи – лазерна аблация и минифлебектомия. Артериалните заболявания се лекуват с класически и ендоваскуларни методики, както и хибриден подход. Висококвалифицираните ни специалисти се стремят при всеки отделен случай да предлагат най-подходящото индивидуално решение като съобразяват конкретния съдов проблем с общото състояние на пациента.

Нашите специални области на лечение включват:

  • Лечение на аортни аневризми над нивото на бъбречната артерия
  • Хирургично лечение на инфектирани аортни графтове
  • Хирургично лечение на аневризма на каротидна артерия
  • Лечение на критична исхемия, застрашаваща крайника при пациенти с коагулационни разстройства
  • Хирургично лечение на тумори, обхващащи магистрални артериални и венозни сегметни (онкосъдова хирургия)
  • Изолирана перфузия на крайник (ILP), при която се прилага локална химиотерапия в засегнатия крайник, докато кръвният поток е отделен от останалата част на тялото (лечение на широко разпространен злокачествен меланом)

Разполагаме с най-новите методи, доказани в научни изследвания, достъпни както за традиционна отворена хирургия, така и за ендоваскуларни процедури.

Високото ниво на взаимодействие с колегите от звената по образна диагностика, кардиология, кардиохирургия, ортопедия, урология, коремна хирургия, гастроентерология, хемодиализа, анестезиология и реанимация дава възможност за разрешаване на трудни диагностични и терапевтични проблеми, които често излизат от тесния спектър на отделните специалности. Като създаваме различни интердисциплинарни екипи,  успешно извършваме интервенции в областта на гръдната аорта, висцералните съдове, празните вени, както и операции на новообразувания, засягащи жизненоважни съдове.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Отделение по съдова хирургия