Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Отделение по съдебна медицина


Отделението по съдебна медицина и деонтология при УМБАЛ ,,Лозенец“ е обособено като самостоятелно звено през 2019 г. след преформирането на тогавашната Клиника по патология и съдебна медицина.

В отделението се извършват:

  • освидетелстване на живи лица;
  • съдебномедицински аутопсии;
  • вземане на материали, изготвяне и изследване на хистологични препарати;
  • съдебномедицински експертизи по материали от следствени и съдебни дела;
  • консултации за нуждите на останалите звена на територията на болничното заведение;
  • архивиране на документи;
  • преподавателска дейност.

Отделението по съдебна медицина и деонтология е база за обучение на студентите по медицина към Медицинския факултет на Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“, като лекарите в звеното са щатни преподаватели по съдебна медицина и деонтология във факултета.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Отделение по съдебна медицина