Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Отделение по пневмология и фтизиатрия

Отделението по пневмология и фтизиатрия разполага с ендоскопски сектор, оборудван с бронхоскопи с възможност за видео наблюдение и запис на бронхоскопската манипулация, което позволява преразглеждане и трансмисия на изследванията.


Бронхоскопският сектор осъществява инвазивна диагностика на възпалителни, неопластични, интерстициални и други белодробни заболявания; сектор функционална диагностика предоставя възможности за спирометрия, бронходилататорен тест, скринингово изследване за сънна апнея, титриращо лечение с CPAP апарат.

Началник на отделението е д-р Светломир Таков – специалист по пневмология и фтизиатрия.

В Отделението по пневмология се диагностицират и лекуват следните заболявания:

  • Пневмония и други възпалителни заболявания на белите дробове
  • ХОББ и бронхиална астма;
  • Първичен и метастатичен белодробен карцином;
  • Белодробна емболия и белодробна артериална хипертония;
  • Интерстициални белодробни заболявания (идиопатична белодробна фиброза, неспецифична интерстициална пневмония, хипесензитивни пневмонити, саркоидоза и други интерстициални белодробни болести);
  • Белодробна трансплантация – първата успешна белодробна трансплантация в България е осъществена в Болница Лозенец съвместно с екип от ННМ Хановер, Германия. В отделението се извършва осъществява оценка, подготовка на пациенти за белодробна трансплантация и проследяване след осъществена такава.
Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Отделение по пневмология и фтизиатрия