Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Отделение по очни болести

Отделението по очни болести е звено с изграден авторитет и дългогодишни традиции. В него се извършва диагностика и лечение на заболявания на окото и очните придатъци.


Екипът от висококвалифицирани специалисти се стреми да прилага световните стандарти в областта на офталмологията.

В Отделението се извършва пълна диагностика, лечение и проследяване на: рефракционни аномалии, глаукома, катаракта, възпалителни заболявания,

възпаления на ретината и стъкловидното тяло, включително дегенерация на макулата на ретината, очни травми, заболявания в детска възраст и др.

Осъществява се оперативно лечение на: клепачи, катаракта, корекция на кривогледство и др.

Приемът на пациенти се извършва след предварително планиран час по телефона, с направление от личен лекар, чрез допълнително здравно осигуряване или срещу заплащане. С цел максимален резултат от посешението, е препоръчително да се представят предишни изследвания и друга налична медицинска документация относно сътоянието на зрението, очни и общи заболявания и съответното им лечение.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Отделение по очни болести