Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Отделение по неонатология

Отделението по неонатология на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД се състои от интензивно неонатологично отделение с 6 напълно оборудвани интензивни единици, слединтензивно/специални грижи със 6 оборудвани единици, 2 изолатора с по 2 единици всеки и отделение за здрави новородени.


Всички тези подразделения на Неонатологичното отделение са свързани и работят заедно, за да осигурят възможно най-добри грижи и терапия на новородените, постъпващи за лечение.

Неонатологичното интензивно отделение предоставя специализирана интензивна помощ и се грижи за новородени от 28 Г.С. до термин 24/7.

Неонатологичното звено е специално проектирано и оборудвано да се грижи за най-болните и уязвими бебета, като има възможност за прием на новородени от други лечебни заведения до 28-ия ден след раждането.

Всички бъдещи родители се надяват, че бебетата им ще бъдат здрави, но понякога възникват проблеми, които изискват новороденото да бъде прието в Неонатология за лечение. Преждевременното и затруднено раждане, настъпили усложнения, както и други фактори, могат да са причини, поради които бебето да бъде прието в Интензивен сектор на Неонатология.

Винаги е стресиращо, когато бебето е неочаквано прието в Интензивен сектор. Продължителността на престоя варира в зависимост от нуждите на всяко новородено. Ние се стремим да подкрепяме семейството през целия престой на детето им и ги насърчаваме да се включат в грижите за бебето си. Лекарите, медицинските сестри и другите служители, полагащи грижи в отделението, ще направят всичко възможно, за да осигурят емоционална подкрепа за вас, докато се грижат за медицинските нужди на вашето дете.

След като бебето ви се настани в отделението, то ще получи грижи, съобразени с неговите специфични нужди. Лекарят/ сестрата, които се грижат за новороденото, ще ви информират за напредъка му, когато посетите отделението, или по телефона. Можете да се свържете по телефона по всяко време. Медицинският персонал ще ви предостави актуална информация за състоянието на вашето бебе.

Виртуална разходка
Виртуална разходка
3D Разходка

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Отделение по неонатология