Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Отделение по интензивно лечение (ОИЛ)

В отделението по интензивно лечение се диагностицират и лекуват всички пациенти с тежки нарушения на жизнените функции, независимо от характера на основното заболяване.


Отделението осигурява непрекъснат денонощен мониторинг и наблюдение на състоянието на пациентите. Осъществява се консултативна помощ в други отделения и звена на територията на болницата, както и извън нея.

Отделението е разделено на различни зали с цел пълноценно изолиране на пациенти с различни заболявания и намаляване на вътреболничните инфекции. Всяка една от залите в интензивното отделение има собствена климатична система. Също така отделението разполага с отделни зали за наблюдение и лечение на трансплантирани и VIP пациенти.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Отделение по интензивно лечение (ОИЛ)