Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Отделение по диализно лечение

В Отделението по диализно лечение се прилагат извънбъбречни методи за очистване на кръвта на пациенти с терминално хронично и остро бъбречно увреждане/ОБУ/.


Диализното лечение се провежда от многопрофилен екип от медицински и технически специалисти,  от чието взаимодействие и професионализъм на този екип зависи продължителността и качеството на живот на болните с бъбречна недостатъчност.

Екипът в отделението работи в интерес на пациента по всички правила на добрите европейски практики. Целта е постигане на възможно най-голяма продължителност и най-високо качество на живот на болния човек. 

Висококвалифицираните ни специалист  участват активно във физическата и психологическа подготовка на болните с терминална хронична бъбречна недостатъчност за бъбречна трансплантация. Всички подходящи за бъбречна трансплантация пациенти се включват от началник отделението в листата на чакащи за бъбречна трансплантация от национален мащаб.

Поради доказания медицински и икономически ефект от навременното и планово започване на диализното лечение, екипът ни осъществява диспансерното наблюдение на болните от възможно най-ранен стадий на бъбречното увреждане.

Лекарите от отделението осъществяват нефрологични консултации в болницата. Основна цел на тази дейност е предотвратяване на развитието или навременно овладяване на острото бъбречно увреждане/ОБУ/, предимно следоперативно, контрастиндуцирани нефропатии, лекарствени обструктивни уропатии и пр., диализното лечение на които е свързано с големи разходи. 

Лекарите участват активно в донорски ситуации за бъбречна трансплантация, извършват предоперативното и следоперативното наблюдение на пациентите при бъбречна трансплантация. 

Висококвалифицираните специалисти участват активно в определянето на насоките на развитието на лечението на хроничните бъбречни заболявания в България и вземат уччастие във всички международни и национални форуми  по нефрология ,диализа и трансплантация

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Отделение по диализно лечение