Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Отделение по анестезия

В болницата се прилагат всички съвременни методи за провеждане на безопасна анестезия – регионална или обща, в зависимост от нуждите за конкретната интервенция и съобразено с желанието на пациента.


Обособените зали за провеждане на анестезия са оборудвани с най-модерните анестезиологични апарати и системи за наблюдение на жизнените показатели на пациенти от всички възрастови граници – от новородени до възрастни пациенти. Те позволяват непрекъснато наблюдение на почти всички параметри: хемодинамични показатели, дишане, будност и дълбочина на анестезията, нервно-мускулна блокада, количеството на кислород в мозъка и др.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Отделение по анестезия