Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Клиника по урология

Клиниката по урология на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД разполага с 12 легла и предоставя своевременна и качествена високоспециализирана урологична медицинска помощ, непрекъснато подобрявайки грижите за пациентите чрез съвременна диагностика, прилагане на високоефективни и безопасни методи на лечение.В Клиниката по урология се извършват пълен обем диагностични  и лечебни дейности, отговарящи на съвременните стандарти в урологията.

Диагностични дейности при възрастни пациенти:

 • Ултразвукова диагностика на бъбреци, уретери, пикочен мехур, простатна жлеза, тестиси;
 • Уретрография;
 • Микционна цистография;
 • Ретроградна уретеропиелография;
 • Антеградна пиелоуретерография;
 • Уретроцистоскопия;
 • Уретерореноскопия (диагностична);
 • Простатна и бъбречна биопсия;
 • Трансректална ултразвукова диагностика на простата.
 • Неинвазивни лечебни дейности при възрастни пациенти:
 • Екстракорпорална литотрипсия на конкременти в бъбрек и уретер.

Оперативни дейности при възрастни пациенти:

 • Нефректомия (лапароскопска, конвенционална)
 • Нефроуретеректомия
 • Парциална резекция на бъбрек – извършена за пръв път в България в МБАЛ „Лозенец“
 • Перкутанна нефростомия
 • Отворена нефростомия
 • Нефролитотомия
 • Пиелолитотомия (лапароскопска, конвенционална)

Клиниката работи с НЗОК.

Често задавани въпроси

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Клиника по урология