Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Клиника по обща хирургия


Клиниката по обща хирургия на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД е сред водещите хирургични клиники в страната, извършваща широк спектър от оперативни интервенции. В клиниката се обучават студенти и специализанти по Хирургия в рамките на Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Клиниката разполага с 2 отделения:

  • Отделение по хирургия
  • Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия

Работата на специалистите от екипа на клиниката е насочена към модерните и щадящи оперативни техники, предполагащи максимално бързо възстановяване на пациента и осигуряващи добро качество на живот на всички пациенти, независимо от тежестта на заболяването им. Във връзка с това се използват редица иновативни методи за диагностика и лечение на заболявания в областта на хирургията, следвайки световните и европейски стандарти и препоръки.

В клиниката се извършват рутинно оперативни интервенции в следните хирургични направления: гастроинтестинална; жлъчно-чернодробна; панкреатична и колоректална хирургия; хирургия на перинеално пространство; хирургия при заболявания на гърдата – доброкачествени и злокачествени (вкл. онкопластична хирургия), заболявания на щитовидната и паращитовидните жлези; хирургия на хернии на предна коремна стена и диафрагмални хернии. Почти при всички от изброените направления хирургичните интервенции могат да се извършват ендоскопски (лапароскопски).

Клиниката по хирургия при МБАЛ „Лозенец“ е единствената в България, извършваща чернодробни трансплантации от жив донор при деца с вродени аномалии, изискващи трансплантация от ранна кърмаческа и детска възраст, както и една от малкото, извършващи такива при възрастни пациенти с тежки чернодробни заболявания.

Специалистите от Клиниката по хирургия участват ежегодно в множество международни и български научни форуми. Потвърждение за активната научна дейност в клиниката са и множеството публикации и участия в медицински списания, ръководства, доклади и презентации.

В клиниката се лекуват пациенти с направление по НЗОК по всички хирургични клинични пътеки, за които болницата има сключен договор.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Клиника по обща хирургия