Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Клиника по вътрешни болести

Клиниката по вътрешни болести се състои от стационар за лежащо болни и консултативни кабинети за амбулаторни пациенти. В клиниката работят висококвалифицирани лекари – специалисти по вътрешни болести, като повечето от тях имат и втора специалност: гастроентерология, пневмология, хематология.


 

Медицинските сестри в клиниката са компетентни и опитни и осигуряват високо ниво на здравни грижи. Към клиниката са обособени диагностично-консултативни кабинети по вътрешни болести, гастроентерология и пневмология. В стационара на Клиниката по вътрешни болести са включени две отделения:

Отделение по гастроентерология

В отделението се настаняват за диагностика и лечение пациенти с различни заболявания на стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната система и панкреаса като остри и хронични гастрити, язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, възпалителни заболявания и неопластични на червата, хронични хепатити, цирози на черния дроб. В отделението се провежда подготовка на пациенти за чернодробна трансплантация, както и проследяване на вече трансплантираните пациенти.

Екипът на клиниката е висококвалифициран с възможности да предоставя най-съвременни диагностични и терапевтични подходи при лечението на заболявания на храносмилателната система.

В отделението се извършват следните диагностично-консултативни дейности:

 • Конвенционална и доплерова ехография
 • Инвазивни процедури под ехографски контрол – чернодробни биопсии, перкутанни дренажни
 • Конвенционална и инвазивна ендоскопия
 • ПТС – перкутанна трансхепатална холангиопанкреатектомия
 • Ендоскопско стентиране на хранопровода при злокачествени заболявания
 • Ендоскопско връзково лигиране на варици на хранопровода
 • Диагностика и лечение на хронични вирусни хепатити
 • Поставяне на перкутанни гастростоми
 • В Клиниката по гастроентерология се извършва подбор за пациенти с хронични чернодробни заболявания за включване в листа на чакащи за чернодробна трансплантация
 • Извършват се чернодробни трансплантации от жив донор, както и от трупен донор
 • Извършва се проследяване на пациенти след чернодробна трансплантация


Отделение по пневмология и фтизиатрия

Отделението по пневмология и фтизиатрия разполага с ендоскопски сектор, оборудван с бронхоскопи с възможност за видео наблюдение и запис на бронхоскопската манипулация, което позволява преразглеждане и трансмисия на изследванията. Бронхоскопският сектор осъществява инвазивна диагностика на възпалителни, неопластични, интерстициални и други белодробни заболявания; сектор функционална диагностика предоставя възможности за спирометрия, бронходилататорен тест, скринингово изследване за сънна апнея, титриращо лечение с CPAP апарат.

Началник на отделението е д-р Светломир Таков – специалист по пневмология и фтизиатрия.

В Отделението по пневмология се диагностицират и лекуват следните заболявания:

 • Пневмония и други възпалителни заболявания на белите дробове
 • ХОББ и бронхиална астма;
 • Първичен и метастатичен белодробен карцином;
 • Белодробна емболия и белодробна артериална хипертония;
 • Интерстициални белодробни заболявания (идиопатична белодробна фиброза, неспецифична интерстициална пневмония, хипесензитивни пневмонити, саркоидоза и други интерстициални белодробни болести);
 • Белодробна трансплантация – първата успешна белодробна трансплантация в България е осъществена в Болница Лозенец съвместно с екип от ННМ Хановер, Германия. В отделението се извършва осъществява оценка, подготовка на пациенти за белодробна трансплантация и проследяване след осъществена такава.

Клиниката е база за обучение на студенти медици и специалисти по здравни грижи, както и за специализация по вътрешни болести и гастроентерология. Преподавателската дейност включва лекции, упражнения и индивидуално обучение на студенти по програма на МОН и се извършва от доцент, петима асистенти и хоноровани преподаватели с голям опит и висока квалификация в съответната област.

Клиниката работи с НЗОК.

Често задавани въпроси

Свиждането с болните се осъществява в дните четвъртък, събота, неделя, а на официалните празници – от 14:00 до 16:00 часа. През останалите дни, за времето от 12:00 ч. до 14:00 ч., се допуска свиждане само с разрешение на съответния началник на клиника/отделение чрез подписан от него пропуск, който се заверява в приемната.

Не е разрешено свиждане в Отделението за анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ), интензивните сектори на отделенията и в родилното отделение без изричното разрешение на началниците на посочените звена.

Информация за състоянието на болните се предоставя ежедневно от лекуващия/дежурния лекар от 12:00 ч. до 13:00 ч.

Забрана за свиждане по медицински показания се оповестява на видно за гражданите място.

Прегледи и консултации се извършват в Диагностично-консултативния блок на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД само срещу заплащане и предварително записан час.

При необходимост от постъпване в болницата, в случай че пациентът не е насочен от Диагностично-консултативния блок на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, е необходим талон № 7 от личния лекар за прием в болницата.

Това зависи от конкретното заболяване и необходимия специалист. Част от кабинетите са изключително натоварени, което налага ранно планиране на прегледа. Първо проверете на място или по телефона кога е възможно да бъдете прегледани. За планиране на консултация можете да се обадите на тел. 02/ 9607–681/682.

Нашите линии са открити за Вас 24 часа в денонощието.

Да, но само за стационарно лечение по повече от 250 клинични пътеки. В МБАЛ „Лозенец“ ЕАД можете да бъдете приети за лечение с направление за хоспитализация № 7 от личния Ви лекар.

Пациентите не заплащат за лечебната дейност, която Националната здравноосигурителна каса покрива, с изключение на потребителската такса за престой в болницата и част от скъпоструващите консумативи. Вие ще бъдете предупредени и Вашето съгласие ще бъде потърсено своевременно, ако се наложи доплащане.

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД има договор за оказване на извънболнична помощ при определени високоспециализирани медико-диагностични дейности. За тази цел пациентът се нуждае от талони номер 3а или 4.

Вижте целия списък на клиничните пътеки, както и информация за прием в болницата.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Клиника по вътрешни болести