Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Столичната библиотека ще бъде домакин на среща - дискусия за имунната система

На 8 септември 2022 г., четвъртък, от 18:00 часа в зала „Вяра“ на Столичната библиотека, пл. Славейков № 4, ще се проведе среща-дискусия с доц. д-р Велислава Терзиева д. м., началник на Лабораторията по вирусология към УМБАЛ „Лозенец“ и научен работник в Института по биология и имунология на размножаването (ИБИР) "Акад. Кирил Братанов" – БАН.

По време на срещата доц. Терзиева ще представи презентация на тема „За хармоничната имунна система - как да се погрижим за нея“.

Всички присъстващи ще имат възможността да научат повече за имунната система и грижите, които е необходимо да полагаме за нея.

„Знаете ли какво представлява имунната система? Знаете ли как работи? А как да я подкрепим? Всеки ден се срещаме с много и различни инфекциозни причинители, но не всеки ден се разболяваме. Защо? Ще поговорим за това удивително общество, възникнало преди много години, в което еволюцията е оставила трайни следи и спомени и което непрекъснато се е усъвършенствало във времето. Ще помислим и как можем да му помогнем и как да не го възпираме да бди над нашия живот и здраве“, маркира акцентите на предстоящата дискусия доц. Велислава Терзиева.

Проявата е организирана от Издателство „Атеа“ и е част от програмата на „Алея на книгата – София 2022“.

Входът е свободен.

Доц. д-р Велислава Терзиева е завършила с отличие Медицинския университет в София.

Защитила е докторска степен в ИБИР „Акад. К. Братанов“ в БАН. Специализирала е в Университета в Милано, Пенсилвански университет, САЩ, INSERM, Франция.

Стипендиант е на Европейската клинична асоциация по СПИН. Наградена е с грант по програмата „Мария Склодовска - Кюри“ на ЕС.

Доц. Велислава Терзиева има специалности по клинична имунология и по вирусология.

Преподавател е в Медицинския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, ръководител е на научни проекти финансирани от Фонд „Научни изследвания“ и СУ „Климент Охридски“, автор и съавтор на голям брой публикации в авторитетни научни списания.

Zdrave.net
07.09.2022