Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Онлайн психотерапия в болница „Лозенец“

Психологичната грижа и подкрепа са част от мултидисциплинарния подход в болница „Лозенец“. Като естествено продължение на дългогодишната клинико-психологична практика се сформира и екипът на Центъра за психологична помощ към УМБАЛ „Лозенец“, включващ д-р Виолета Азис, Здравка Анина и Любомир Драганов. Екипът на Центъра активно работи с пациентите от всички отделения и клиники, както и с хора на свободен прием с предварително записан час. Съгласуваната грижа за соматичното здраве и ангажираността към емоционалното справяне с болестта се случва на базата на дългогодишното сътрудничество между медици и психолози в болницата.

Между 4 и 11 юни 2023 г. в УМБАЛ „Лозенец“ и грандхотел „Милениум“ ще се проведе иновативна хибридна Теле’Драма конференция, предлагана в такъв мащаб за първи път в света. Официалното откриване на конференцията ще се случи на 4 юни, неделя, в лечебното заведение. Програмата ще продължи с презентации и демонстрация на Центъра за психологична помощ към УМБАЛ „Лозенец“. Демонстрацията ще представи работата на Звеното за психологична помощ с пациенти на Отделението по акушерство и гинекология чрез метода Теле’Драма. Идеята на групите за психологична помощ е сформиране на споделено, защитено пространство за родители и хора, които очакват дете, адресиране на базисните теми на родителството и психологичните му аспекти, като се осъществи връзка и психологична подкрепа в този вълнуващ момент. Краят на един период от жизнения цикъл и началото на съвършено нов такъв несъмнено носи темите на загубата, адаптацията и изисква време за да се интегрират промените. Междуличностното учене, взаимната подкрепа, съпреживяване и споделяне от всички участници правят груповия модел на работа много подходящ. Предлага се хибриден модел, който изцяло пасва на потребностите и възможностите, обикновено свързани с периода преди и след раждането.

Посредством Теле’Драма бъдещите родители ще имат възможност да участват в група и да получат подкрепа независимо от физическите ограничения на мястото. Срещите могат да бъдат провеждани дългосрочно както на живо в болницата, така и онлайн, а също в хибриден сетинг (част от пациентите са в залата, а други се включват дистанционно през онлайн платформа).

Теле’Драма е метод за психологическо консултиране и обучение чрез редица преживелищни похвати, включително психодрама, социодрама, библиодрама, социометрия, драма и плейбек театър, терапия чрез музика, изкуства, танци и движение, поезия, организационно консултиране и други. Специфичното е, че всичко което се научава и прилага в практиката, се извършва онлайн. Методът е създаден от д-р Даниела Симънс, президент на Американското общество по групова психотерапия и психодрама (ASGPP) и популяризиран в България от Даниела Тахирова – психолог и психотерапевт. Теле’Драма се базира на години интернационален опит от екипа на Международния Теле’Драма институт (International Tele’Drama Institute).

На конференцията с презентации и уъркшопи ще се включат обучители от 35 държави, а очакваната публика е от над 60 страни. Конференцията ще предложи голям набор от психологични, клинични и образователни теми чрез опита на водещи специалисти и ще демонстрира методология на бъдещето, чрез която психотерапия и образование ще могат да бъдат достъпни за всички, без значение от часова разлика, разстояние, социално-икономически статус, здравословно състояние или професионална и семейна заетост.

Всяка сесия по време на конференцията ще се предложи в хибриден вариант на участниците в залите в София, малките групи в други страни по света и индивидуалните участници, свързващи се от техните домове и офиси от различни страни, за да имат възможност да участват еднакво активно във всичко, което се случва.

Предстоящата конференция вече е привлякла вниманието на множество български и международни държавни и неправителствени институции, учебни и здравни заведения. Организаторите канят всички професионалисти и студенти в областта на психотерапията, социалната работа и образованието да се възползват от тази уникална възможност да участват в това иновативно събитие.

Организирането на събитието е поредно доказателство, че престижът на болница „Лозенец“ почива не само върху нейните солидни традиции и безспорен авторитет на работещите в нея, а и на новаторския й дух. Днес тя е многопрофилно лечебно заведение, специализирано в уникални за страната диагностично-лечебни дейности. Разполага с последно поколение медицинско оборудване и апаратура. Но най-голямото богатство са хората – висококвалифицираните специалисти, които полагат всеотдайни грижи за пациентите всеки ден и час.

Екипът на Центъра за психологична помощ към УМБАЛ „Лозенец“:

Д-р Виолета Азис е ръководител на психологичното звено. Тя има докторска степен по клинична психология от СУ „Св. Климент Охридски“ и е сертифициран психодрама терапевт. Тя е специалист по групова динамика към Института по психология на групите и Австрийската асоциация по групова динамика и групова психотерапия (ÖAGG), сертифициран практикуващ Теле’Драма специалист – CPT-3. В своята работа тя се позовава на психоаналитичния възглед за разбиране на личността. От 2010 г. работи като клиничен психолог в УМБАЛ „Лозенец“ и на частна практика. Член на Дружеството на българските психолози, Българската асоциация по психотерапия и Международната асоциация по групова психотерапия и групови процеси (IAGP).

Любомир Драганов има магистърска степен по „Артистични психо-социални практики“ от НБУ и бакалавърска степен по психология от СУ „Св. Климент Охридски“. Той е напълно сертифициран групов аналитик от Университета „Зигмунд Фройд“ във Виена и Българското общество за групова анализа и групови процеси и е сертифициран психодрама асистент (консултант). Член на Българското общество по психоанализа и групова анализа.

Здравка Анина има бакалавърска степен по психология и магистърска степен по юридическа психология от ЮЗУ „Неофит Рилски“. Изучавала е „Клинична психология- психоаналитична перспектива“ в Нов български университет. Тя има опит повече от десет години в консултиране на жени и деца, обект на насилие. Работила е като инструктор/ментор по проекти за превенция на рискови поведения в училища, а също и с пациенти с различни зависимости. Член е на Дружеството на психолозите в Република България.

вестник Филтър
03.05.2023