Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Над 60% от учещите медицина у нас са чужденци

България е първенец в целия Европейски съюз по брой чуждестранни студенти в медицинските специалности. Почти 60% от бъдещите лекари у нас са чужденци. Защо избират страната ни и успяват ли да се реализират - вижте.

Октам, Суде и Тона са от Турция. Но избират България, за да учат тук. Те са млади и амбициозни хора, за които да лекуваш е призвание. Суде е в първи курс. Израснала е в семейство на лекари. Иска и тя да тръгне по този път.

Винаги съм искала да работя в Европа, а обучението в България е ключът към Европа.

Суде, студент по медицина

За Тона и Октам обучението у нас е на ниво и е достъпно като цена. "В България има образование по европейски стандарт. И българите са гостоприемни", споделя Тона. А Октам добавя: "Чувал съм, че обучението по медицина в България е много добро. Затова избрах България. И цените са приемливи и не са толкова високи".

В болница "Лозенец" има около 850 студенти по медицина, като 1/3 от тях са чужденци, повечето от които от Гърция и Турция.

От Италия имаме студенти, имаме и от по-екзотични и далечни места. От Канада, от арабския свят. Прави ми впечатление, че студентите са доста по-отворени по отношение на обучението, задават интересни въпроси, сериозни са по време на лекции. Впечатленията ми са, че придобиват едни добри умения в дисекционната зала.

проф. Иван Масларски

Езикът обаче често се оказва бариера. Според проф. Масларски може да се помисли за по-сериозни курсове по български език. Много от студентите, които избират България за своето образование, успяват да се реализират. Или у нас, или на запад. Данните сочат, че само 2.5% от завършилите висше образование в страната през последните пет години са безработни. "Те когато отидат в клиника трябва да комуникират все пак с пациентите на български, не всеки от тях знае английски език. Това съм забелязал, че е като проблем при тях, трябват по-задълбочени курсове, за да могат да комуникират с пациентите свободно", продължава проф. Масларски.

Може би искам да остана и да живеят тук в бъдеще, защото България е близо до Турция. Нашата култура е близка и нямам търпение да науча българския.

Суде, студент по медицина

За Euronews Bulgaria Християна Димитрова. Пълният разговор може да видите тук: