Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Митко Господинов, председател на Асоциацията на студентите по медицина в България: Болница „Лозенец“ организира академия по хирургия за студенти

Митко Господинов е студент по медицина, пети курс, в Медицинския факултет към СУ. Председател е на Асоциацията на студентите по медицина в България, клон Софийски университет, и на Организационния комитет на академията по хирургия. Има чуждестранен стаж в Южна Корея в хирургично отделение и отделение по кардиохирургия.

От 16 до 18 декември УМБАЛ „Лозенец“, Медицинският факултет на Софийския университет и Асоциацията на студентите по медицина в България и  организираха Академия по хирургия, насочена към студентите по медицина от цялата страна. Основни лектори са доц. д-р Радосвет Горнев, основател на Академията, ръководител на Катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“, доц. д-р Дорина Асенова, декан на Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, и д-р Ваня Митова, началник на Отделението по обща хирургия, както и други водещи хирурзи в болница „Лозенец“.

 За 11-и път УМБАЛ „Лозенец“ и Асоциацията на студентите медици в България организираха Академия по хирургия, която се проведе от 16 до 18 декември. Какво представлява тя?

Академията от самото й създаване се провежда с УМБАЛ „Лозенец“ и Медицинския факултет на Софийския университет и се организира заедно с Асоциацията на студентите по медицина към Софийския университет, като главен лектор е доц. Радосвет Горнев от болница „Лозенец“. Академията е уникално събитие за студентите, което протича в три дена и съдържа повече практическа част, отколкото теоретична. Теоретичната част включва лекции като основни умения в хирургията – чернодробна хирургия; хирургия на гърда, кардиохирургия, оперативно акушерство и инвазивно хирургия. В следващите два дни бе практическата част, която представлява занятия, на които студентите се упражняват да извършват дадена оперативна процедура върху животински органи. Едно от тези занимания е аортно-клапно протезиране, при което се поставя протеза на аортната клапа. Упражнението се провежда на свинско сърце, защото то най-много наподобява човешкото. Главните демонстратори първо показват как се прави и след това участниците сами се пробват, като има осигурен по един помощник-демонстратор, който да стои при малка група студенти и да им помага със стъпките. Студентите получават сертификати за участие в академията накрая. Сертификати получават и студентите, които са организирали самото събитие, както и лекторите и водещите на практическите занятия.

Кои специалисти взимат участие?

Много лекари взимат участие, част от тях са доц. Радосвет Горнев, който е един от основателите на Академията по хирургия. Той е изключително отдаден лекар и преподавател. Води поредица от лекции в рамките на тази инициатива и е главен демонстратор на повечето практически занятия. Заедно с него в демонстрациите участваха и други лекари от екипа му в болница „Лозенец“. В академията се включват и доц. Дорина Асенова, която е декан на Медицинския факултет към „Софийския университет“, д-р Ваня Митова, д-р Делян Еврев, който е специалист кардиохирург. Демонстратори бяха и някои студенти по медицина от пети и шести курс в „Софийския университет“, както и наскоро завършили лекари.

 


Доц. Радосвет Горнев

Колко студенти се включиха в академията?

Това е национална академия и по принцип се включват студенти по медицина от цялата страна. Имахме записани участници от всеки медицински факултет в България. Студентите общо бяха 138, разделени на три панела, съобразени с нивото им на обучение. Единият панел е за студентите от първи и втори курс, вторият е за тези от трети до шести курс. Третият панел е за операционни сестри.

Кои са най-големите ползи за студентите?

Много са, защото тези упражнения, които провеждаме в рамките на академията, не се правят обикновено в университети. Изключения са и не са включени в обучителните програми. Така че плюсовете от участието в тези академии за студентите са много – да се докоснеш до хирургията, да се научиш как се шие, как се правят възли. Това ти дава голяма преднина. В медицината се казва, че ако искаш да си хирург, трябва да започнеш още от първи курс – да се интересуваш, да четеш, да се занимаваш вкъщи с подръчни материали и да се пробваш да шиеш. А такова събитие, като академията, ти позволява да направиш всичко това в академична среда с много добре обучен водещ. Големи имена водят тези практически занятия и обясняват как се прави самата операция. Освен това такива инициативи помагат за изграждането на контакти както между студенти и лекари, така и между самите студенти от различните учебни заведения. Това е голям плюс, защото участниците в академията са си бъдещи колеги, които един ден ще работят заедно. Мисля, че ако самите университети се занимават повече с подобни практически занимания, ще са още по-полезни за студентите.

Има ли ограничение за броя пъти, в които един студент може да се включи в Академията?

Ограничения няма, няма да връщаме хора. По принцип се провежда два пъти в годината, но заради пандемията се наложи да я отложим няколко пъти.

Заплаща ли се такса за участие?

Тези практически занятия изискват ресурси и има такса за участие, която основно цели да покрие разходите за организирането на академията. Парите отиват за необходимите материали. Никой като частно лице не получава възнаграждение – нито студентите, които участват в организирането, нито лекторите. Всичко се случва на доброволни начала.

Вестник Филтър
21.12.2022