Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Славчев: В болница "Лозенец" развиваме лицево-челюстна хирургия на най-съвременно ниво

Д-р Славчев е възпитаник на МУ-Пловдив, където завършва медицина през 1987 г. През 2000 г. придобива специалност „Лицево-челюстна и пластична хирургия“ в МУ - София.

От 1987 до 2005 г. преминава през редица специализации – във ВМА, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и МУ - София. В периода 1999-2006 г. специализира пластична, реконструктивна и краниофациална хирургия в Hopital Foch, Париж, Франция, лицево-челюстна и реконструктивна хирургия в Университетската болница в Инсбрук, Австрия. Има и специализация по лицево-челюстна, реконструктивна хирургия в болниците на Токушукай Медикъл Корпорейшън, Япония.

От 1989 до 2000 г. трупа професионален опит в Медицинския факултет на Тракийския университет - Стара Загора като асистент по лицево-челюстна хирургия, по-късно оглавява сектор „Лицево-челюстна хирургия“ в Клиниката по обща и оперативна хирургия в Университетската болница в Стара Загора, а от 2002 до 2006 г. е завеждащ сектор „Лицево-челюстна хирургия“ в Клиниката по неврохирургия на същата болница. След това в продължение на 16 години оглавява Отделението по лицево-челюстна и пластична хирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

От началото на този месец е част от екипа на Клиниката по хирургия на УМБАЛ "Лозенец".  

Д-р Славчев, познава ли съвременният българин възможностите на оралната и лицево-челюстната хирургия?

Оралната и лицево-челюстната хирургия е една „композитна“ област, тя се намира в зоната между хирургията, неврохирургията, стоматологията, офталмологията, УНГ. Ситуирана между тях, тя заимства по нещо от всяка, но и създава свои подходи и техники, които са й присъщи и само нейни.

Човешкото лице е една много специфична област на човешкото тяло, там се намират всички важни анализатори – зрителен, слухов, обонятелен и това я прави изключително сложна и трудна за действие. Също така е важно да се знае, че в хирургията има още една обособена област „хирургия на глава и шия“, до която ние често се докосваме. И, разбира се, трябва да кажа, че един орален и лицево-челюстен хирург днес винаги работи в колаборация със своите колеги онколози и патолози. Затова подчертавам, че екипната работа е много важна, тя е в основата на стратегия за успех.

На Вашия въпрос не мога да отговоря категорично и еднозначно. Има хора, които се интересуват повече, други – не толкова. Същественото е, че трябва личните лекари, денталните лекари да са добре информирани и навреме да насочват пациентите към нас.

Склонен ли е да търси консултация навреме от хирург с такава квалификация?

Няма правило, не мога да обобщавам. Ако един човек е добре запознат с възможностите ни като хирурзи, мисля, че не би проявил колебание. Ето защо отново призовавам личните лекари и денталните лекари да бъдат активни и да помагат на хората не само с точна, научно потвърдена информация, но и с настояване да потърсят добър орален и лицево-челюстен хирург без отлагане. Тук е мястото да спомена, че нашата помощ е наложителна при туморни процеси,при аномалии, след травми, но понякога се налага и поетапно лечение, т.е. не е достатъчна само една интервенция, нужни са повече.

Това, което хората трябва да знаят е, че ние работим по утвърдени алгоритми и приети от цялата ни професионална общност консенсуси, синхронизирани с най-добрите европейски и световни практики. 

Често ли сте свидетел на случаи на отлагане поради незнание или отсъствие на насока от страна на лекар или дентален лекар в първичната помощ?

За съжаление се случва. Съвсем пресен е примерът с пациенти, отложили посещението си поради COVID пандемията. За съжаление, понякога по различни причини отлагането е било толкова дълго, че са се появили усложнения. В нашата област подходът може да бъде различен, той се определя индивидуално за всеки, като лечението се планира, прецизират се етапите. Крайната цел е пълноценното социализиране на пациентите, реконструктивните и естетичните корекции са част от този процес. Лицето не е механичен сбор от устни, скули, очи, уши, вежди, то има е ансамбъл, който трябва да звучи като едно цяло, да върне на човека самочувствието му като личност. Това се стремим да направим, в крайна сметка.

Проследяването в този процес е безусловно необходимо, понякога сме изправени пред риск от късни усложнения. Затова обичаме да казваме, че и пациентът, и лекарите трябва да имат търпение.

 Какъв съвет бихте дали на родители, чието дете има проблем от такъв характер?

Преди всичко да запазят спокойствие. Да потърсят консултация и съвет колкото е възможно по-рано. Да се постараят да избегнат паниката, да не се лутат от болница в болница и от кабинет в кабинет, а да се обърнат към клиника и специалист, който може да планира и организира лечението на детето им. Ние сме малка популация, вродените аномалии се срещат, може би не толкова често, но се срещат. Големият риск е за хората в по-отдалечените населени места – малките градове, селата, труднодостъпните райони. Там трябва да се обърне повече внимание, хората да бъдат навреме ориентирани и убеждавани, че проблемът на детето им не е нерешим, напротив.

У нас има достатъчно добре подготвени колеги, които могат да бъдат полезни и да доведат лечението до успешен край.

Веднага бързам да добавя, че дисциплината и постоянството по време на лечебния процес са задължителни, а в някои случаи той не е кратък.

Имате немалък опит в такива клиники у нас и в чужбина. Каква организация бихте искали да създадете в УМБАЛ „Лозенец“?

Болницата предлага една отлична работна среда и това дава чувство за сигурност на нас, специалистите, които работим в нея. От професионална гледна точка е много съществено това, че пациентът може да разчита във всеки един момент на консултация с колега от която и да е друга специалност. Осигурени са всички условия и предпоставки за предоперативно подготовка и следоперативно наблюдение.

Това вече не е болницата, която наричаха „Правителствена“, това е болница, в която всеки български или чуждестранен гражданин може да потърси медицинска помощ и да бъде сигурен, че ще получи услуга с най-високо качество. И, което е не по-малко важно – ще бъде посрещнат с внимание и грижа, за да се почувства сигурен в добрия изход от лечението си.

 

zdrave.net
27.02.2023