Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Николай Увалиев: Лекарят, който стои зад анестезиологичната техника, винаги ще бъде незаменим

Д-р Николай Увалиев е началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение при УМБАЛ "Лозенец". Днас разговаряме с него за развитието на специалността, за принципите на общуване между анестезиолог и пациент, за новите технологии, които улесняват работата на лекарите и са по-бещадящи и безопасни за болните.   

Д-р Увалиев, известно е колко важно е пациентите да познават добре не само хирурга, който ще ги оперира, но и анестезиолога, който ще бъде част от екипа. Познават ли хората достатъчно добре това неписано правило?

Това правило е писано и неписано, защото първата среща на анестезиолога с пациента е много важна. В нея трябва да се оценят евентуалните съпътстващи рискове за предстоящата операция и анастезия. От друга страна, повечето пациенти изпитват безпокойство, понякога и страх от периода, в който ще бъдат под обща анестезия. Затова е много важно анестезиологът да им обясни подробно спецификата на предстоящата анестезия, да ги запознае с риска от евентуални усложнения и да бъде убедителен, че в съвременните условия анестезията осигурява комфорт и сигурност на пациента по време на предстоящата оперативна интервенция. Съвременните тенденции в анестезиологията препоръчват използването на регионални техники за обезболяване, като тяхното най-голямо предимство е, че пациентът остава в съзнание.

В тази връзка мислите ли, че COVID пандемията допринесе за това фигурата на анестезиолога да излезе на преден план и усилията му да станат по-видими за обществото?

В случая бих казал, че анестезиологът е интензивен терапевт. Това беше нашата основна задача по време на пандемията. През този период се доказа, че без лекари, които имат компетенцията да лекуват критични състояния, е немислима съвременната медицина. За съжаление, видяхме, че има сериозен дефицит на необходимия брой лекари и медицински сестри за тази специалност и това обяснява всички трудности, с които се сблъскахме по това време. Този проблем продължава да бъде актуален и неговото решаване е от изключителна важност за функционирането на здравната ни система.

Разкажете за Вашите открития като специалист през тези дълги и трудни дни и месеци на денонощна битка с инфекцията?

Най-важното откритие, което направих през този период от време е, че се убедих, че въпреки дългогодишния ми опит в лечението на критичноболни, видях неща, които ми се случиха за първи път в клиничната практика. Най-важното от тях беше големият брой пациенти в тежко състояние за много кратък период от време. Това беше главната причина за изключителните трудности при лечението на тези болни. Другото, в което се убедих, че COVID е лечимо заболяване, когато лечението е адекватно и е започнало във възможно най-ранния период на болестта.

Кои са съвременните научни открития, които промениха облика на анестезиологията и интензивното лечение?

На първо място това е напредъкът във фармакологичната индустрия с откриването на нови анестетици с много кратка продължителност на действие, което осигурява бързо възстановяване след анестезия, възможността за максимално наблюдение на всички жизнени показатели, вкл. И оценка на мозъчната активност по време на анестезия. Това осигурява сигурността на пациента по време на оперативната интервенция. И, като допълнение, не без значение е и подобрението на хирургичните методи на лечение, което е от изключителна важност за следоперативния период.

Кое според Вас е условието sine qua non една голяма болнична реанимация да функционира успешно и пълноценно?

Най-важното условие е да има екип – лекари, медицински сестри, рехабилитатори, лаборанти, санитари, които да осигурят качествена грижа за пациента. Много важно е в периода на лечение да се спазват съвременните правила и препоръки за анестезия и интензивно лечение, което да осигури качество и сигурност за пациента. И, не на последно място – съвременното оборудване и апаратура, което е абсолютно задължително условие за качествена медицина.

Кои са очакванията Ви за бъдещото развитие на специалността – кои неясни към този момент проблеми - „белите полета“ в областта, ще намерят своето решение благодарение на напредъка в науката и технологиите?

Очакванията ми вече са и реалност, а те са свързани с максималното наблюдение по време на анестезия и в следоперативния период на всички жизнени показатели с инвазивни и минималноинвазивни техники. От няколко години е напълно възможно да се мониторира и степента на анестезия, което още повече повишава сигурността за пациента. Може би в близко бъдеще изкуственият интелект ще заеме място и в нашата специалност, но аз съм убеден, че лекарят, който стои зад всички тези постижения на науката и техниката, ще остане незаменим.

И, тъй като сте зъвършили медицина във Варна и сте работили дълго в друг морски град – Бургас, не мога да не Ви задам въпроса, връщате ли се често в спомените си към онези години, липсва ли Ви морето?

Мога да кажа, че това беше един много важен период в професионалното ми развитие и когато съм имал нужда от спокойствие, морето ми е давало тази възможност за бягство от ежедневието.

02.02.2023
Здраве.нет