Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Младен Таиров, началник на Спешното отделение в УМБАЛ „Лозенец“: Работата в спешно отделение е надпревара с времето

Доктор Младен Таиров завършва медицина в Тракийския университет в Стара Загора през 2009 г., а през 2015 г. придобива квалификация „Анестезиология и интензивно лечение“ в Медицински университет – София. Професионалният му път започва в МБАЛ „Иван Скендеров“,  гр. Гоце Делчев. От февруари тази година е началник на Спешното отделение в болница „Лозенец“.

Д-р Таиров, с какво оборудване разполага Спешното отделение в болница „Лозенец“?

Спешното отделение, както и болницата като цяло, разполага със съвременна апаратура, в това число всичко необходимо за оказване на първа помощ и провеждане на реанимационни мероприятия. Отделението е разположено на първия етаж с непосредствен достъп за транспортни средства (включително и наличие на хеликоптерна площадка за осъществяване на авиомедицински транспорт) и възможност за комуникация с всички болнични диагностични (образна диагностика, клинична , микробиологична и вирусологична лаборатории) и терапевтични структури.

Какви са най-честите случаи, с които Ви среща работата в Спешното отделение?

При нас постъпват всякакъв тип пациенти, но най-често това са хора със заболявания на сърдечно-съдовата система. Болницата е известна с добрата си кардиология, сърдечна и съдова хирургия, както и с коремна хирургия, ортопедия, урология, вътрешна клиника, нефрология, педиатрия и акушерство и гинекология.

Обикновено спешните отделения са изключително натоварени и в тях потокът от пациенти е особено голям. Често ли се случва хората да търсят спешна помощ, без реално да имат нужда от такава?

Не бих казал, че е твърде често, но има и такива случаи. Това са предимно хора , чиито личен лекар е в друго населено място или с работно време, което не им позволява да го посетят .

Кои са най-големите трудности в работата в Спешно отделение?

Работата в спешното отделение е специфична и динамична. Там за кратко време трябва да се прецени състоянието на болния и в голяма част от случаите да се предприемат действия за спасяването на неговия живот. Може би тази надпревара с времето е примерът, който бих искал да спомена, но това е и част от спецификата на самото отделение.

Професионалният Ви път започва от МБАЛ „Иван Скендеров“ в град Гоце Делчев. Какви са най-съществените разлики в здравните услуги между големите и по-малките градове?

Когато говорим за високоспециализирани дейности (трансплантации, кардиохирургия, неврохирургия и др.) в големите градове болниците разполагат с апаратура, опитен персонал и рутина. За тях може би сме единодушни, че именно там е мястото за тяхното провеждане. Но за останалите медицински услуги, които се предлагат и в болниците в по-малките градове, не мисля, че можем да говорим за някакви съществени различия, поне осланяйки се на опита ми в конкретната болница.

Имате придобита квалификация по „Анестезиология и интензивно лечение“. Много често хората изпитват страх от анестезията при провеждането на интервенции. Оправдани ли са притесненията им и откъде се пораждат?

Напълно нормално е при всеки от нас да съществува притеснение към каквито и да е било медицински интервенции, още повече към такива, свързани с отнемане на нашето съзнание и сензитивност. Наш ангажимент като анестезиолози е и да предоставим достатъчно информация на пациента, така че да сведем до минимум този страх. Съвременните медикаменти са с много по-малка токсичност от употребяваните в далечното минало. Освен това, предварително се правят и необходимите прегледи и изследвания, което позволява да се имат предвид всички възможни усложнения, най-вече сърдечни и респираторни, както и вероятна алергична реакция.

Какви прегледи трябва да бъдат направени на пациента преди интервенция във връзка с анестезията?

На всеки пациент, на който му предстои анестезия, е необходимо провеждане на преданестезиологична консултация с анестезиолог. Тя включва физикален преглед, попълване на въпросник, отразяване на жизнените показатели, както и резултатите от изследванията на пациента. По преценка на анестезиолога могат да бъдат назначени допълнителни изследвания или консултации с други специалисти, като например при съпътстващи сърдечни заболявания – с кардиолог, при налични белодробни проблеми – с пулмолог.

В последните години нарастват алергиите сред хората. Как се отразяват те при избора на анестезия?

Да, това е така. Все по-често имаме пациенти с различни алергии – към храни, лекарства, домашен прах, полени, пчелна отрова и др. При налични данни за такива от страна на пациента е необходима консултация с алерголог, който извършва предоперативно тестуване към най-често използваните анестетици и обезболяващи. Обикновено болните подлежат на предоперативна подготовка няколко дни преди интервенцията с противоалергични медикаменти. При положителен резултат към даден медикамент от проведеното тестуване, той няма да се използва.

Вестник Филтър
12.10.2022