Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Веселин Георгиев: Сърцето е това, което никога няма да ни излъже

Д-р Веселин Георгиев e началник на Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ "Лозенец". Той е авършил с отличие медицина в Медицински университет – София през 2007 г, а през 2017 г. придобива специалност „Кардиохирургия“. Ви продължение на 13 години (2007-2020 г.) трупа професионален опит като кардиохирург в Клиниката по кардиохирургия" на МБАЛ ’’Токуда Болница София’’. През 2019 и 2020 г. д-р Георгиев е асистент по кардиохирургия в Медицинския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". 

През последните три години работи в Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ ’’Сърце и Мозък’’- Плевен.

Специализирал е във водещи университетски клиники в Германия, Австрия и Гърция.

Член е на Европейската асоциация по кардио-торакална хирургия (EACTS) и Българското дружество по кардиохирургия.

Професионалните интереси на д-р Георгиев са насочени в областта на коронарната и аортна хирургия, митрално-клапно съхраняващите операции и миниинвазивната кардиохирургия.

Д-р Георгиев, как избрахте да се посветите на кардиохирургията?

В интерес на истината кардиохирургията ме избра. По време на моето следване тази специалност беше блян - почти невъзможно да започнеш да специализираш и работиш в България. Още след като изкарах държавните си стажове по програмата Еразмус в Гърция, исках да специализирам там и да се занимавам с хирургия. Езикът не беше пречка, тъй като имам гръцки корени. За мой късмет, преди последните държавни изпити, от колеги разбрах, че е в новооткритото тогава Отделение по кардиохирургия в Болница Токуда търсят млади лекари. И така, след три месеца като доброволец в отделението, започна моя път в кардиохирургията.

Имате немалък опит в различни болници у нас. Какво научихте за тези години, кои бяха най-добрите Ви учители? Свързан ли сте още с тях?

С времето научих, че човек трябва постоянно да чете, да се усъвършенства и търси новостите в съвременната медицина, за да отговаря на изискванията на съвременната медицинска практика. В кардиохирургията екипността е от основно значение. Екипът трябва да е като една добре смазана машина, всеки да дава най-доброто от себе си, за да има добри резултати и пациентите да са доволни.

Както споменах, преди това професионалния ми път започна в Клиниката по кардиохирургия в МБАЛ Токуда под ръководството на проф. Димитър Николов - изключителен хирург и професионалист. Той запали в мен страстта към кардиохирургията, увереността да вземам решения в критични ситуации и да имам респект към сърцето.

От него съм научил много, както и от всички колеги, с които съм имал щастието да работя досега.

Имате няколко специализации в Германия и Австрия. Какво ще запомните от досега си с постиженията на техните кардиохирургични школи, с техните принципи и манталитет?

Според мен е много важно всеки кардиохирург да излезе навън и да почерпи опит във водещи европейски центрове. По този начин може реално да придобие представа и да се докосне до новостите в нашата сфера. Истината е, че като мислене и начин на работа не отстъпваме на чуждестранните си колеги. Просто те разполагат с огромен ресурс и най-новите технологии, които прилагат в нашата специалност.

Какви цели си поставяте за развитието на клиниката в болница „Лозенец“?

Целите винаги трябва да са високи. В световен мащаб миниинвазивните методи в кардиохирургията се налагат все повече в рутинната практика. Ние трябва да сме в крак с времето и да черпим от световния опит. Това е и нашият стремеж. Те са по-щадящи, намаляват болничния престой на пациента и скъсяват времето за възстановяване. Към тях спадат хирургията на митрална и аортна клапа през малък разрез с помощта на видеоасистирана торакоскопи, т.е. камера и специализиран инструментриум през няколко дупки в гръдната стена се извършва сърдечна операция. По този начин се избягва стернотомията, така наречения разрез на гръдната кост, който е по-травмиращ за пациента. От друга страна имаме операции на биещо сърце( OPCAB хирургия), байпас-хирургия с използването само на артериални графтове, реконструкция и пластика на митрална и трикуспидална клапа с малък разрез хирургия на възходяща аорта и аортна дъга.

Кои са любимите Ви занимания за свободното време?

Обичам да играя тенис, баскетбол, да се гмуркам и да пътувам със семейството си.

Коя е любимата Ви житейска максима – като лекар и човек?

Любима ми е една мисъл на Сенека - „Imperare sibi maximum imperium est“, което означава „Да владееш себе си е върховна власт“

След толкова години работа като лекар вече знаете ли какво е човешкото сърце?

Сърцето е това, което никога няма да ни излъже и подведе. Грижете се за него и се вслушвайте в гласа му.

www.zdrave.net
0
2.04.2023