Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Анъл Хюсменов, невролог в МЦ "Лозенец" в студиото на телевизия СКАТ

Инсулт - какво представлява и как да намалим риска от появата му
Повече за причините и лечението му вижте в интервюто на д-р Анъл Хюсменов